HAITANAIHEUTTAJASTA ENERGIALÄHTEEKSI

Yhdysvalloissa, Nevadan ja Arizonan rajalla, sijaitsee Hoover Dam eli Hooverin pato. Pato on rakennettu 1930-luvulla ja sen kautta kulkee Colorado-joki, joka ennen padon rakentamista tuotti jatkuvasti haittaa lähialueiden asukkaille tulvimalla ja rikkomalla maanviljelijöiden omaisuutta – varsinkin keväisin lumen sulaessa Kalliovuorilla. Todellakin, Colorado-joella on oma, vahva luonteensa ja ainakin Nevadan ja Arizonan rajalla se säännöllisesti tuli ilmi julmana ja kovana.

Padon Rakentaminen

Vuonna 1922 alkoi padon suunnittelu. Oma intressinsä padon rakentamisen tuloksesta on ollut kolmella osavaltiolla: Nevadalla, Arizonalla ja Kalifornialla. Jälkimmäisestä epäiltiin, että sen rahallinen asema ja merkittävä valtavaikutus voivat johtaa Kalifornian painaviin vaatimuksiin padon hyödyntämisestä – ajateltiin siis sitä, että osavaltio tulee vaatimaan itselleen suurimman osan vedestä ja padon tuottamasta sähköstä. Nevada on taas ainakin Las Vegasin ympärillä perinteistä aavikkoaluetta, missä paikallisasukkaiden vedenkulutus on rajoitettu vielä nykyaikana. Vesiongelmia koettiin silloinkin, kymmeniä vuosia sitten, ja näillä alueilla vesi pysyy edelleen arvokkaana luonnonresurssina. Padon rakentaminen alkoi vuonna 1931 ja päättyi vuonna 1936, kaksi vuotta ennen suunniteltuja avajaisia. Rakentamiseen osallistui tuhansia työntekijöitä; parhaillaan työvoiman määrä työmaalla on ollut 5251 rakennusmiestä. On huomioitavaa, että vaikka rakentamisen aikana työmaalla menehtyi ainakin 96 työntekijää, yksikään heistä ei saanut surmaansa kallioporauksen ja räjähtämisen aikana kuiluissa. Lisäksi, Hooverin padosta on tullut ensimmäinen työmaa, missä turvakypäriä käytettiin kaikkialla ja koko ajan. Rakentamisprosessista on olemassa hieno museo itse padon alueella. Museossa on valokuvia padon rakentamisesta, kertomuksia ja selityksiä sen aikaisista asuin- ja työtavoista sekä työmaalla käytetyistä menetelmistä, joista moni on ollut ensimmäistä kertaa käytössä. Muutenkin pato on erittäin mielenkiintoinen paikka käydä ja sen sijainti sallii käynnin Las Vegasin korttipelimatkan yhteydessä.

Padon Toiminta Nykyaikana

Hooverin pato muodostaa suuren vesisäiliön nimeltään Mead-järvi. Sen vesitilavuus on 35,2 kuutiokilometriä: tuskin perusihmisen mielikuvitus riittää tällaisen vesimäärän käsittämiseen. Pato tuottaa sähköä kolmellatoista turbiinilla, joiden yhteisteho on yli 2000 megawattia. Vuonna 1939 Hooverin pato on ollut maailman tehokkain yltäessään 705 megawatin tehokkuuteen. Nykyisin yli puolet padon tuottamasta sähköstä käyttää Kalifornia. Loppuosuus jakaantuu Arizonan ja Nevadan välillä 19 ja 25 prosentilla. Vuoteen 2010 asti padon kautta, tai tarkemmin sanoen padon päällä kulki maantie 93, jota pitkin pääsee Las Vegasista kuuluisalle 66-tielle. Vuonna 2010 kahden kallion väliin joen yläpuolelle avattiin upouusi, insinööriajatuksellisesti ja arkkitehtonisesti hieno silta, joka vie matkustajat patotien ohi ja jolta avautuu upea maisema padolle ja joelle.

Seurauksia Ja Vaikutuksia

Padon rakentamisen jälkeen luonto Colorado-joen ympärillä on lähtenyt muuttumaan. Rakentajat saavuttivat tavoitteensa: tulvat päättyivät, mutta tulviin sopeutunut kasvi- ja eläinkunta on vähentynyt. Joen vesissä padosta alaspäin on nykyisin jopa neljä uhanalaista kalalajia: padon rakentaminen on merkittävästi alentanut joen vesikorkeutta alueella. On kuitenkin vaikea arvioida padon merkitystä huonompaan tai parempaan suuntaan: toisaalta se tuottaa hyvin vihreää sähköä, mutta toisaalta tällainen suuri tekninen puuttuminen joen luonnolliseen toimintaan on voinut aiheuttaa sellaisia ympäristövaikutuksia, jotka paikallisasukkaat tulevat kokemaan vielä vuosikymmenien kuluttua. Hooverin pato on myös suosittu turistipaikka. Sen läheisyydessä sijaitsevassa Boulder-kaupungissa toimii vieläkin pelikielto: pelit olivat alueella kiellettyjä padon rakentamisen aikana kuten myös alkoholi ja prostituutio. On mielenkiintoista, että maailman korttipelipääkaupungin läheisyydestä löytyy vanha pikkukylä, jossa melkein kaikki ”huonot” tottumukset ovat kiellettyjä. Toisaalta, joidenkin lähteiden mukaan Las Vegasin pelilupa vuonna 1931 oli yksi keinoista saada kerättyä rahaa padon rakentamiseen. Joka tapauksessa, tällä hetkellä on ihanaa nähdä kuinka luonto, insinööriajatus ja nykymaailman kulttuuri toimivat samassa paikassa, yhdessä ja erittäin harmonisesti

Seurauksia Ja Vaikutuksia

Jaa tämä:

Facebook Twitter Google Plus Pinterest

Uusimmat Uutiset

Luontoystävällinen matkustaminen

Luontoystävällinen matkustaminen

Katse luontoon linssin kautta

KATSE LUONTOON LINSSIN KAUTTA