Ekologinen viljely

Maatalous alana on elintärkeä osa yhteiskuntaamme. Se mahdollistaa sen, että meidän jokaisen ei tarvitse itse huolehtia ruoasta muuten, kuin hankkimalla sen valitsemistamme kaupasta. Maatalous takaa muun yhteiskunnan toiminnan ja on kuin Maslowin pyramidin perustarve.

Maatalouteen kuuluvat vehnän ja muiden viljelyskasvien viljely, sekä tietysti eläinten tuotanto. Maatiloilta löytyy muun muassa lehmiä, sikoja ja kanoja. Erityisesti kanafarmeja on maailmassa iso määrä, sillä broileria syödään maailmassa hyvinkin paljon.Kuten moni muukin ala, maanviljely on kohdannut paljon haasteita. Jatkuva teknologian kehitys auttaa parantamaan satoja ja vähentämään hävikkiä, mutta kova kilpailu kiristää tiloja. Maanviljelijöiden tulee siis pitää huoli siitä, että heidän tuotteensa vastaavat korkeatasoisia vaatimuksia, mutta jäisivät päivän päätteeksi kuitenkin voitolle. Yksi maailmanlaajuisista haasteista on ilmasto ja ilmastonmuutos. Viljely ei ole muutenkaan helppoa, sillä esimerkiksi siemenet tulee istuttaa oikeaan aikaan. Isot muutokset säässä voivat aiheuttaa pahoja ongelmia ja jopa kokonaisten viljasatojen kadon. Länsimaalainen yhteiskunta kiinnostuu yhä enemmän ympäristöystävällisistä vaihtoehdoista, jätteitä ja roskien määrää pyritään vähentämään ja ylipäätään tähdätään mahdollisimman ekologiseen elämäntyyliin. Osa tätä on ehdottomasti se, että jokapäiväinen ruoka olisi osa ekologista elämäntyyliä.

Kaikessa yksinkertaisuudessaan ekologinen viljely on kestävää viljelyä, jonka yhteydessä ei käytetä esimerkiksi epäluonnollisia kemikaaleja. Geenimuunnokset eivät ole hyväksyttyjä ja koko toiminnan tulee perustua ympäristöystävällisiin arvoihin. Esimerkiksi viljaa suojataan pelkästään luonnonmukaisilla torjunta-aineilla. Lisäksi ekologisessa viljelyssä otetaan huomioon maaperän pitkäkestoisuus ja veden käyttö on erilaista. Tietysti olennaista on maatilan luonnon monimuotoisuus. Ekologinen viljely kuitenkin jatkuu vielä tuotteiden paketointiin ja toimitukseen asti. Se ei siis ole aina pelkästään yksittäisen maanviljelijän harteilla. Ekologisen viljelyn yksi osa on myös eläimet. Mikäli maanviljelijä tuottaa eläimiä lihatuotantoon tai myy eläinhyödykkeitä, tulee niiden elää ekologisten arvojen mukaisesti. Tämä sisältää eläinten ruoan käytön ja täydellisessä tilanteessa eläimet söisivät vain sellaista ruokaa, mitä ihminen ei voi syödä. Tehotuotetulla maatilalla syötetään monesti esimerkiksi karjalle ja sioille sellaista ruokaa, jota ihmisetkin voisivat syödä. Sen tarkoitus on tehostaa eläimen lihasten kasvua nopeasti ja lihottaa ne. Tällaista ruokaa on esimerkiksi soija. Maailmassa tuotetaan paljon ihmisille kelpaavaa ruokaa, joka syötetäänkin eläimille. Erityisesti eläimiin kohdistuva tuotanto on saanut paljon kritiikkiä ja juuri siksi monet ihmiset pyrkivät valitsemaan muita, ympäristöystävällisempiä vaihtoehtoja. Ekologisen viljelyn kiinnostuksen myötä monet kuluttajat tekevät erilaisia ostopäätöksiä kaupassa. Ekologinen viljely ei kuitenkaan ole välttämättä niin tunnettua kuin luomuviljely.

Luomuviljely

Ekologinen viljely on usein luomua. Luomu tarkoittaa monia samoja asioita, joita ekologinen viljelykin. Vaikka luomu ja ekologinen viljely eivät olekaan sama asia, eivät ne ole toisiaan poissulkevia. Monet kuluttajat haluavatkin ostaa luomutuotteita, joten myös luomuviljely on kovassa kasvussa. Luomuviljelyssä pyritään käyttämään mahdollisimman paljon kehittynyttä teknologiaa ilman, että sen käyttö kuormittaisi ympäristöä. Viljelyn monimuotoisuus ja tiettyjen lajikkeiden käyttö edesauttaa ympäristöystävällisyyttä ja erityisesti mullan pitkäkestoista käyttöä.Yksi merkittävä osa luomuviljelyä on mullan ja maan hoito. Jokainen viljelykerta mullassa heikentää mullan tehokkuutta ja jonkin ajan kuluttua multa ei välttämättä enää tuota lainkaan. Tätä ehkäistään lannoittamalla multaa runsaasti erilaisilla luonnonmukaisilla lannoitteilla. Nykyisin puhutaan paljon mediassa ja monella alalla polttoaineiden käytöstä. Luomuviljelijät usein keskittyvät siihen, että heidän käyttämänsä työkalut olisivat mahdollisimman ympäristöystävällisiä. Viljelyssä pyritään välttämään esimerkiksi ajoneuvoja, jotka käyttävät fossiiliperäistä polttoainetta. Ekologinen viljely ja luomuviljely ovat saaneet osakseen myös paljon kritiikkiä. Yksi isoimmista kritiikin kohteista on se, että mikäli kaikki maailmassa söisivät luomua, ruokaa ei riittäisi kaikille. Ekologisessa viljelyssä on kuitenkin erittäin paljon hyviä puolia ja erityisesti pitkäkestoinen ajattelutapa on ympäristölle parempi vaihtoehto.

Luomuviljely

Jaa tämä:

Facebook Twitter Google Plus Pinterest

Uusimmat Uutiset

ARKHIMEDEEN VALAN KRIIKKIÄ