ARKHIMEDEEN VALAN KRITIIKKIÄ – JATKOA

Valan tärkeimmäksi lauseeksi voisi nostaa sen, että insinööri pyrkii kehittymään taitavammaksi ongelmien ratkaisijaksi. On hieman outoa, että tämä ilmaisu on valassa samassa virkkeessä epärehellisyyden kanssa, mutta annetaan sen olla. Ihmisen halutessa olla minkä tahansa alan ammattilainen, hänen on kehityttävä jatkuvasti ja kehitettävä jatkuvasti ympäristöään. Joillakin aloilla asiat muuttuvat hyvin nopeasti, kuten esimerkiksi ohjelmoinnissa, ja joillakin taas erittäin hitaasti. Se, että insinööri on saanut tutkintotodistuksensa käteen, ei vielä vakuuta hänen olevan oikea insinööri. Tutkintotodistus varmentaa sen, että kyseisellä henkilöllä on hallussa insinööriltä vaadittavat perustiedot ja -taidot, mutta oikeaa työtä vastavalmistunut oppii tekemään vasta työelämässä.

Tehdäänkö Vai Kehitetäänkö?

Jatkuvan kehityksen puute on jokaisella alalla ammattitaidon menettämistä. Ammattilaisen on seurattava alalla tapahtuvia muutoksia, analysoitava sekä omia että muiden virheitä ja niiden ratkaisuja välttyäkseen niiltä jatkossa, tartuttava uusiin tekniikoihin ja teknologioihin ja ylläpidettävä omaa ammattitaitoa siten, että vanhaa tietoa sovelletaan koko ajan uuden tiedon ja taidon kanssa. Valan antanut insinööri ei tyydy siihen, että hänelle on opetettu fysiikkaa. Hänen tulisi tehdä ympäristöstään havaintoja ja analysoitava ne fysikaalisesta näkökulmasta. Tämä koskee kaikkia tieteitä. Mitä enemmän insinööri pyrkii kehittymään, sitä vähemmän häneltä kuluu jatkossa aikaa ongelman ratkaisuun ja sitä paremmin hän osaa löytää ongelmalle vaihtoehtoisen ratkaisun. Mitä enemmän toimivia ongelmanratkaisuvaihtoehtoja insinööriltä löytyy, sitä taitavampi ammattilainen se on. Mitä vastuullisempi insinööri on, sitä enemmän hän huolehtii ympäröivästään luonnosta ja sitä enemmän kehittää sellaisia ratkaisuja, jotka sekä parantavat ihmisen elämän laatua että vähentävät ihmisen huonoa vaikutusta luontoon.

Globaalia Ajatusta

Valassa sanotaan, että insinöörin on mietittävä kehityksen suuntalinjoja ja vältettävä vahingollisten tavoitteiden toteutumista. Kehityksen suuntalinjoja olisi ollut hyvä miettiä esimerkiksi ydinpommin keksimisvaiheessa. Jokainen meistä haluaa uskoa, että kenenkään ei ollut tarkoitus tuottaa niin valtavan paljon haittaa planeetalle insinöörin keksinnöllä. Valan mukaan insinöörin tulisi siis ratkaista hänelle asetetut tehtävät käsitellen niitä useasta eri näkökulmasta. Näitä näkökulmia ovat ympäristöystävällisyys, käyttäjäystävällisyys, ratkaisun hinta ja laatu sekä niiden suhde ja yhteiskuntaetiikka. Mitä etiikkaa on mietitty ydinasetta kehitettäessä? Nykyajan rakennusinsinöörit käsittelevät ympäristöystävällisyyttä ongelmanratkaisussa yhtä tärkeänä tekijänä kuten esimerkiksi rakenteiden lujuutta. Ilmastonmuutos on hyvin painava syy suhtautua ympäristöystävällisyyteen vakavasti. Hinta on aina ollut merkittävä tekijä kaikkialla insinöörimaailmassa, joten siihenkin insinööri on aina ottanut kantaa. Laatu on taas sellainen asia, että se on usein riippunut käytettävissä olevista resursseista eli ajasta ja rahasta. Nykyajan huippuammattilainen osaa kehittää tuotteen lyhyessä ajassa ja juuri riittävällä rahalla sellaiseksi, että se on vähintään tyydyttävä. Harvemmin suunnitellaan ja toteutetaan parasta mahdollista.

Yhteiskunnallisesti Eettistä

Insinöörin on huolehdittava ympäristön terveellisyydestä siten, että ihmis-, eläin- ja kasvikunnan jäsenet eivät olisi alttiita haitallisille aineille eivätkä joutuisi niiden kanssa jatkuvasti tekemisiin. Kaikki nämä näkökulmat on insinöörin otettava huomioon ja hahmotettava niistä kokonaisuus. Kokonaisuuden tulisi olla siinä mielessä oikea, että sen kaltaisen ajattelutavan hyödyntäminen jatkossa veisi ihmiskuntaa aina tasoa ylemmäs kestävän kehityksen puitteissa. Insinöörin tulee siis valan perusteella huolehtia siitä, että jatkoelämässä laatu tulee paranemaan, hinnat laskemaan, rakennusajat lyhenemään, turvallisuus säilymään, terveellisyys edistymään ja ympäristöystävällisyys kehittymään. Yhteenvetona Arkhimedeen valasta voidaan todeta, että hienolta vaikuttaa. Kuitenkin kun aletaan miettiä ja analysoida valan sisällä olevia asioita, tulee helposti ajatelleeksi että maailmassa ei ole enää yhtään kunnon insinööriä, koska kaikki tinkivät aina jostain. Tämä vala perustuu enimmäkseen jokaisen itseään, muita ihmisiä ja luontoa arvostavan terveen ihmisen perusmoraaliin.

Yhteiskunnallisesti Eettistä

Jaa tämä:

Facebook Twitter Google Plus Pinterest

Uusimmat Uutiset

Ekologinen viljely

MAKEASTA VEDESTÄ