ARKHIMEDEEN VALAN KRIIKKIÄ

Arkhimedeen vala on laadittu 1990-luvulla Hippocrateen valan pohjalta. Insinööriliiton suomennos näyttää tältä: ”Insinööri on mukana luomassa tekniikkaa, joka koituu luonnon ja ihmisen hyväksi. Insinööri on kaikessa toiminnoissaan suojelemassa kasvien, eläinten ja ihmisen elämää. Insinööri välttää epärehellisyyttä ja epäsopua ja pyrkii kehittymään taitavammaksi ongelmien ratkaisijaksi. Insinööri miettii kehityksen suuntalinjoja ja välttää vahingollisten tavoitteiden toteutumista.” Arkhimedeen valan antavat yliopistoista ja ammattikorkeakouluista valmistuvat insinöörit, kun Hippocrateen vala on lääkäreille kuuluva ja sen historia ajoittuu hyvin kauas menneisyyteen. Pohditaanko Arkhimedeen valaa tulevan vastuullisen insinöörin näkökulmasta?

Luonnon Ja Ihmisen Hyväksi: Ristiriita

Valan ensimmäinen lause sanoo, että insinööri on mukana luomassa tekniikkaa, joka koituu luonnon ja ihmisen hyväksi. Tämä kuulostaa hyvin hienolta ilmaisulta, sillä yksi kestävän kehityksen päätavoitteista on juuri se, että kehitetään ihmisen hyväksi toimivia ja luontoa pilaamattomia ratkaisuja. Luontoa pilaamaton ja luonnon hyväksi toimiva ovat kuitenkin eri käsitteitä. Nykymaailmassa on valitettavan vähän sellaisia asioita, jotka toimisivat valan kertomalla tavalla. Yhtenä esimerkkinä tulevat mieleen vesivoimalat, mutta eivät nekään toimi luonnon hyväksi. Ne vain palvelevat ihmistä luontoa melkein vahingoittamatta. Vesivoimaloiden rakennusprosessit huomioon ottaen on erittäin vaikea väittää, että luonto ei lainkaan kärsi niiden pystytyksestä. Paras esimerkki valan vaatimasta toiminnasta on metsien istutus, koska sillä ihmiskunta uusii käyttämiään luonnonvaroja. Ihminen hyötyy puun käytöstä ja näin myös työllistymisestä ja luonnolle tekee hyvää puiden istuttaminen, sillä kasvillisuus imee ilmasta hiilidioksidia. Muita yhtä toimivia esimerkkejä ei yleisellä tasolla paljon löydy ja metsien istutus ei kuulu insinöörin tavanomaiseen toimintaan.

Kasvien, Eläinten Ja Ihmisten Elämä: Prioriteetit

Valassa myös sanotaan, että insinööri on kaikissa toiminnoissaan suojelemassa kasvien, eläinten ja ihmisen elämää. Elämä olisi ollut rauhallista, jos asia olisi todellakin näin. Ensimmäinen, mikä iskee lauseessa silmään, on prioriteettijärjestys. Hieman keinotekoiselta se vaikuttaa, koska kasvien ja eläinten suojeluyritykset jäävät hyvin pieniksi verrattuna siihen, miten ihmisten elämää suojellaan ja ihmisten turvallisuudesta huolehditaan. Toisaalta, jos insinööri suojelisi kaikkea elämää kaikissa toiminnoissaan, liian moni insinööri olisi ollut työtön ja liian moni teollisuusvaltio olisi ollut kehitysmaa. Toisten rikastuessa toiset yleensä köyhenevät ja toisten toipuessa sairauksista toiset kuolevat. Insinööri voi siis vaikuttaa moneen asiaan, mutta samalla hän on vaikutuskyvytön useassa kohdassa. Insinööri voi vaikuttaa luonnonvarojen käyttöön ja eri energiamuotojen hyödyntämiseen, mutta ei kuitenkaan pysty vaikuttamaan maapallon kokonaisenergiamäärään. Ihmisten on pakko silloin tällöin kuolla ja tähän asiaan ei insinöörin tule puuttua. Kuolevien elämää voi tosin parantaa, sitähän sivilisaatio onkin.

Rehellinen Ja Ympäristöystävällinen Vai Nopea Ja Rikas?

Se, että insinööri välttää epärehellisyyttä, on hyvin kyseenalainen väite. Insinöörin rehellisyys on pitkälle tämän omasta henkilökohtaisesta moraalista kiinni. Epärehellisyyttäkin voidaan tulkita monella eri tavalla. Se voi olla suoraa epärehellisyyttä, jota insinöörin on todellakin syytä välttää, esimerkiksi tietoista jätteiden kaatamista luontoon, varsinkin kun laki sitä säätelee. On olemassa kuitenkin sellaistakin epärehellisyyttä, jota ei voida heti havaita. Tällainen epärehellisyys on sellaista toimintaa, jossa insinööri tietää varmasti, miten asiat voitaisiin tehdä paremmin, ympäristöystävällisemmin, säästäen luontoa enemmän ja niin edelleen – mutta kauemmin ja kalliimmin. Ketä liike-elämässä kiinnostaa mahdollisuus parantaa hyväksyttäviä ratkaisuja? Tällaisia yrittäjiä ja heidän alaisuudessa työskenteleviä insinöörejä on hyvin vähän. Kaikki tietävät, mitä ja miten voitaisiin tehdä entistä vihreämmin, mutta harvat tekevät. Kaikki tämän ymmärtävät – ja hyväksyvät. Tällainen käytäntö vastaa aika paljon ihmisten kulutuskulttuuria: kaikki tietävät, että vanhat tehokkaat autot tuottavat erittäin paljon päästöjä, mutta harva vaihtaa tällaisen auton tietoisesti polkupyörään.

Epäsovun Välttäminen

Olisi hienoa, jos jokainen insinööri pyrkisi valan mukaiseen epäsovun välttämiseen: kuluttaisimme luonnonvaroja vähemmän ja tehokkaammin, infrastruktuurimme toimisi paljon ympäristöystävällisemmin ja ihmiset eivät pyrkisi käyttämään eläin- ja kasvikuntaa niin ahneina. Asia ei kuitenkaan mene näin. Liike-elämässä, kun jossain kaikki menee hyvin, jossain joku menee huonommin. Ja kun liike-elämä ja talous ovat kehittyneet yhteiskuntamme toimivuuden kulmakiviksi, rehellisimmänkin insinöörin on vaikea poistaa näiden vaatimuksen omasta työstä kokonaan.

Epäsovun Välttäminen

Jaa tämä:

Facebook Twitter Google Plus Pinterest

Uusimmat Uutiset

TUULESTA SÄHKÖKSI

Muovin kulutus ja sen seuraukset