Amazonin sademetsän kato

Amazonin sademetsä on maailman suurin sademetsä alue, joka sijaitsee Etelä-Amerikassa. Sademetsä on pinta-alaltaan noin 7,5 miljoonaa neliökilometriä, joka kattaa yli puolet Brasilian pinta-alasta. Sademetsä ulottuu noin Keski-Brasiliasta Boliviaan, Peruun, Kolumbiaan, Venezuelaan ja Ecuadoriin asti. Toisin sanoen Amazonin sademetsä on yli puolet koko Euroopan pinta-alasta.

Kuten nimikin kertoo, Amazonissahan vallitsee sademetsä trooppinen ilmasto, jonka lämpötila pysyy ympäri vuoden 24 – 29 asteissa, eikä varsinaisia vuodenaikoja alueella ole ja metsän vuotuinen sademäärä on yli 2 000 mm. Tosin sanoen sademetsässä sataa oikeastaan joka päivä. Sade syntyy kun,aamuaurinko höyrystää sateen pilviksi, jotka taas vapautuvat illalla sateena ja aiheuttaa kasvihuoneilmaston. Amazonin pinnanmuodot ovat hyvin vaihtelevia ja sieltä löytyy pinnanmuotoja tasaisista tasangoista maan korkeimpaan huippuun Pico de Neblinaan asti.

Sademetsän kato

Nykyään kuitenkin Amazonin sademetsää uhkaa kuitenkin moni vaara ja pahimmassa tapauksessa ollaan jo puhuttu kokonaisen sademetsän katoamisesta. Tämän katsotaan olevan yksi maapallon suurimmista ympäristöongelmista. Tällä hetkellä alkuperäisestä Amazonin sademetsästä on hävinnyt noin 20 prosenttia, joka on tutkijoiden mukaan lähellä rajaa, jossa metsäalueen kosteus ja vedentuotto muuttuu radikaalista. Tämä saattaisi aiheuttaa kokonaisen sademetsä kuivumisen. Tämä kuivuminen tulisi myös vaikuttamaan koko maailman ilmastoon uhkaavasti. Amazonin sademetsä ja sademetsän ylipäätänsä toimivat tällä hetkellä maapallon keuhkojen roolissa, joiden kuivumisen vaikutuksista ei osata edes sanoa varmasti. Ilman sademetsiä, muukin osa maailmasta menettää suuren osan sateistaan, mikä taas aiheuttaa lisää kuivumista ja köyhyyttä.

Sademetsän kato

Sademetsää uhkaa monet eri tekijät kuten metsänhakkuut ja avohakkuut, jotka jopa osiltaan ovat laittomia. Kuitenkin suurin syy sademetsien tuhoamiselle on köyhyys. Kun Amazonin alueelle tulee rahattomia siirtolaisia, tarvitsee heidänkin yrittää saada elantonsa jotakin kautta. Nämä raivaavat tilaa maanviljelyille, tämä ei kuitenkaan ole kovin hyödyllistä pitkällä ajalla. Sademetsän maaperä ei nimittäin ole kovinkaan ravinnerikasta, mikä taas aiheuttaa sen, että maaperä on käyttökelvotonta jo muutaman vuoden viljelyn jälkeen. Tämän jälkeen vaihdetaan paikkaa ja raivataan jopa lisää sademetsää, joka taas pitkällä ajalla aiheuttaa sademetsän kuivumisen. Sademetsä ei pysty uudistamaan itseään samaa tahtia, kun sitä raivataan.Sademetsässä on kuitenkin myös paljon rikkauksia, jotka kiinnostavat yrityksiä lisäämään heidän tuotantoaan. Kulta-, palmuöljy- ja rauta rikkaudet kiinnostavat yrityksiä, jotka taas osa jopa laittomasti keräävät näitä itselleen. Näiden keräämisten alle jää sademetsä ja myös ihmisiä. Sademetsässä asuu arvion mukaan noin 77 000 heimolaista, jotka myöskin sattuvat ajoittain laittomien kullankerääjien tielle, jolloin hekin menettävät kotinsa. On myös uutisoitu, että laittomat kullankerääjät murhaavat heimolaisia heidän tielle tullessaan. Heimolaiset eivät myöskään pysty käsittelemään ulkopuolisten mukana tulleita tauteja, joka tappaa monia heimolaisia. Näiden syynä sademetsässä kuolee sukupuuttoon vuosittain eri kasvi- ja eläinlajeja. Jos sademetsän tuhoaminen jatkuu samaa tahtia, uskotaan, että sademetsää ei olisi enää jäljellä ollenkaan noin 10 vuoden kulutta. Sademetsät ovat kuitenkin niin suuressa osassa hidastamassa ilmaston lämpenemistä, jonka takia sademetsien turvaamisen pitäisi olla jo jokaisen ihmisen kielessä. Brasilia on jo kirjoittanut sopimuksen sademetsän suojelemiseksi sekä moni luonnonsuojelu järjestöt tekevät erilaisia vetoomuksia yrityksille ja yrittää sillä tavoin saada suuryrityksen luopumaan sademetsien tuhoamisesta. Suurin uutisissa ollut aihe viime aikoina on ollut palmuöljy, mitä käytetään melkein kaikissa markkinoilla olevista tuotteista. Tähän on ruvennut pikkuhiljaa tulemaan edistystä ja paineiden myötä, moni yritys on jopa luvannut luopua palmuöljyn käytöstä kokonaan. Sademetsässä kasvaa myös monia erilaisia lääkekasveja, joiden pitäminen hengissä on elintärkeää sairauksienkin kannalta.

Jaa tämä:

Facebook Twitter Google Plus Pinterest

Uusimmat Uutiset